Bieg Zielonym Szlakiem Niziny Mazowieckiej

Czerwonka Włościańska

ORGANIZATORZY

- Lekkoatletyczny Klub Sportowy Maków Mazowiecki;
- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania;
- Uczniowski Klub Sportowy „Czerwonka” w Czerwonce;
- Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Czerwonce;
- Urząd Gminy Czerwonka.

OPIS ZAWODÓW

Bieg na dystansie 5 km odbędzie się w dniu 02.07.2023 o godzinie 10.00 z miejscem startu i mety przy Szkole Podstawowej w Czerwonce, Czerwonka Włościańska 36 w miejscowości Czerwonka Włościańska przy trasie Maków Mazowieckim – Różan (droga krajowa nr 60)
Harmonogram zawodów:
- 08:30 - 09:40 - Rejestracja zawodników w biurze zawodów
- 09:45 - Odprawa techniczna na linii startu
- 10:00 - Rozpoczęcie biegu 5 km
- 10:45 - Zamknięcie trasy biegu
- 11:00 - Wręczenie pucharów dla najlepszych zawodników
- 11:30 - Podsumowanie i zakończenie imprezy

WPISOWE

Udział w Biegu jest BEZPŁATNY !!!

LIMIT ZAWODNIKÓW

Organizator ustala limit pakietów na 150 (sto pięćdziesiąt) sztuk

Prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 02.07.2023 r. ukończą 18 lat oraz spełnią warunki regulaminu oraz osoby które ukończą 15 lat, pod warunkiem okazaniapisemnej zgody opiekuna prawnego Uczestnika.

Bieg Zielonym Szlakiem Niziny Mazowieckiej
Czerwonka Włościańska - 02.07.2023