ZAWODNICY Z POTWIERDZONĄ PŁATNOŚCIĄ
"IX Makowska Piętnastka III Makowska Piątka"