ZAWODNICY Z POTWIERDZONĄ PŁATNOŚCIĄ
"X Makowska Piętnastka i IV Makowska Piątka"