PIĄTKA KRÓLOWEJ BONY

RÓŻAN 17.07.2022

ORGANIZATOR

-Gmina Różan
-Lekkoatletyczny Klub Sportowy Maków Mazowiecki

OPIS ZAWODÓW

Impreza odbędzie się 17.07.2022 r. Różanie;
Start i meta biegu zlokalizowane będą na Stadionie Miejskim w Różanie przy ulicy Szkolnej 3;
HARMONOGRAM ZAWODÓW:
- 8:00-9:00 - działanie biura zawodów;
- 9:45 - odprawa na linii startu;
- 10:00 - start biegu na 5 km;
- 11:00 - zamknięcie mety;
- 11:30 - dekoracja zwycięzców.

WPISOWE

Piątka Królowej Bony:
- 30 zł – przelew na konto do dnia 14.07.2022 r.
- 50 zł – płatne w biurze zawodów.

DANE DO OPŁATY:
BANK PEKAO S.A.
NUMER KONTA: 72 1240 5325 1111 0010 6166 5960
LEKKOATELTYCZNY KLUB SPORTOWY MAKÓW MAZOWIECKI
UL. KOPERNIKA 11/32
06-200 MAKÓW MAZOWIECKI
TYTUŁ: imię, nazwisko, rok urodzenia z dopiskiem "startowe PKB"

WARUNKI UCZESTNICTWA

- W biegu na dystansie 5 km mogą wziąć udział osoby, które w dniu biegu mają ukończone 15 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana będzie pisemna zgoda opiekuna.

SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE

DO ZAWODÓW ZOSTAŁO: