TROPEM WILCZYM

BIEG PAMIECI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

*Biegi odbędą się 15 sierpnia 2021 r. ;
*Zostaną zorganizowane 3 biegi: 2 biegi główne (1963 m i 5 km) oraz bieg honorowy (1 km);
*Start Biegów:
- 1 km (honorowy) - godz. 11:00;
- 1963 m - godz. 11:30;
- 5 km - godz. 12:00;
*Biuro zawodów czynne od godz. 9:00 i zlokalizowane będzie w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Orlika w Przasnyszu;
*Wysokość opłaty startowej wynosi:
Biegi główne: na dystansie: 1963 m oraz 5 km: – do dnia 11.08.2021 r. – 30 zł. – w dniu zawodów w biurze zawodów 40 zł.
Bieg honorowy na dystansie 1 km: - 10 zł;
Po zarejestrowaniu na biegi prosimy o wpłatę wpisowego na konto KS Przaśnik: 93 1870 1045 2083 1053 8204 0001 Nest Bank S.A. W tytule przelewu proszę wpisać Imię i Nazwisko biegacza oraz dopisek: Tropem wilczym 2021.
*Klasyfikacja końcowa:
– W biegach głównych na 1963 m oraz 5 km będzie prowadzona klasyfikacja mężczyzn i kobiet.
– W biegu na 1 km nie prowadzi się klasyfikacji ani pomiaru czasu. Jest to bieg honorowy.

DO ZAWODÓW ZOSTAŁO:

LISTA STARTOWA: