Bieg Zielonym Szlakiem Niziny Mazowieckiej

Czerwonka Włościańska

ORGANIZATORZY

- Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”;
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy Maków Mazowiecki;
- Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Czerwonce;
- Urząd Gminy Czerwonka

OPIS ZAWODÓW

Bieg na dystansie 5 km odbędzie się w dniu 18.09.2022 o godzinie 09.00 z miejscem startu i mety przy Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Czerwonce, Czerwonka Włościańska 40 w miejscowości Czerwonka Włościańska przy trasie Maków Mazowieckim – Różan (droga krajowa nr 60)
Harmonogram zawodów:
- 07:30 - 08:40 - Rejestracja zawodników w biurze zawodów
- 08:45 - Odprawa techniczna na linii startu
- 09:00 - Rozpoczęcie biegu 5 km
- 09:45 - Zamknięcie trasy biegu
- 10:00 - Wręczenie pucharów dla najlepszych zawodników
- 10:30 - Podsumowanie i zakończenie imprezy

WPISOWE

- UDZIAŁ W BIEGU BEZPŁATNY !!!

LIMIT ZAWODNIKÓW

Organizator ustala limit pakietów na 150 (sto pięćdziesiąt) sztuk

Prawo startu mają osoby, które najpóźniej w dniu 18.09.2022 r. ukończą 18 lat oraz spełnią warunki regulaminu.

DO ZAWODÓW ZOSTAŁO: