X Makowska Piętnastka

IV Makowska Piątka

MAKÓW MAZOWIECKI

ORGANIZATOR

-Lekkoatletyczny Klub Sportowy Maków Mazowiecki
-Urząd Miasta Maków Mazowiecki
-Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

OPIS ZAWODÓW

Impreza odbędzie się 11.06.2023 r. w Makowie Mazowieckim;
Start i meta biegów zlokalizowane będę na stadionie miejskim;
W ramach imprezy odbędą się następujące biegi:
- X Makowska Piętnastka – 15 km
- IV Makowska Piątka – 5 km

WPISOWE

X Makowska Piętnastka i IV Makowska Piątka:
- 40 zł – przelew na konto do dnia 08.06.2023 r.
- 50 zł – płatne w biurze zawodów.

DANE DO OPŁATY:
BANK PEKAO S.A.
NUMER KONTA: 72 1240 5325 1111 0010 6166 5960
LEKKOATELTYCZNY KLUB SPORTOWY MAKÓW MAZOWIECKI
UL. KOPERNIKA 11/32
06-200 MAKÓW MAZOWIECKI
TYTUŁ: imię, nazwisko, z dopiskiem "startowe 15" lub "startowe 5"

WARUNKI UCZESTNICTWA

- W biegu na dystansie 15 km mogą wziąć udział osoby, które w dniu biegu mają ukończone 18 lat;
- W biegu na dystansie 5 km mogą wziąć udział osoby, które w dniu biegu mają ukończone 15 lat, w przypadku osób niepełnoletnich wymagana będzie pisemna zgoda opiekuna.

WYNIKI:

X Makowska Piętnastka IV Makowska Piątka
Maków Mazowiecki - 11.06.2023